خدمات مهاجرتی

خدمات مهاجرتی

آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به مهاجرت در کشورهای مختلف از موارد ضروری پیش از اقدام به مهاجرت است. مجموعه داور میزان با برخورداری از مشاوران بین المللی در کشورهای مختلف امکان ارائه خدمات حقوقی کامل و جامع در زمینه مهاجرت و اقامت فراهم ساخته است.
با بررسی دقیق انتظارات و نیز شرایط متقاضیان، ضمن پیشنهاد بهترین گزینه، اطلاعات دقیق و جامعی در این حوزه ارائه شده و تمامی جنبه های حقوقی و قانونی مطرح می گردد.

شماره تماس: ۸۸۸۲۹۰۲۱-۰۲۱
پست الکترونیک: info@lupiciniodavar.com

TOP