خدمات قضایی

خدمات قضایی

طرح دعاوی مختلف و دفاع از آن ها در مراجع قضایی از جمله خدمات اساسی و مهم برای متقاضیان می باشد. مجموعه داورمیزان با سوابق درخشان در این حوزه و با بهره گیری از وکلای حرفه ای و با سابقه گامی مؤثر در جهت حفظ حقوق موکلین و دفاع از آن در مراجع قضایی برداشته است. ارائه ی خدماتی چون مشاوره دقیق برای آشنایی با قوانین و مقررات موجود و نیز ارائه ی راهکارهای سریع و مؤثر، همچنین ایجاد سامانه ای فعال به منظور اطلاع موکلین از روند امور به صورت لحظه به لحظه از جمله خدمات ارائه شده در این حوزه می باشد.

شماره تماس: ۸۸۸۲۹۰۲۱-۰۲۱
پست الکترونیک: info@lupiciniodavar.com

TOP